Modalități & proceduri de achiziție

Cauți O CASĂ?

Apartamente cu rate la Dezvoltator

Acum este foarte uțor să devii proprietarul unui apartament

Toate prețurile sunt cu TVA de 5%

Cine poate cumpăra proprietăți cu 5% TVA?

 • Potrivit reglementărilor din Codul Fiscal, de la 01 ianuarie 2019, orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o  locuinţă sau mai multe cu o cotă redusă de 5%, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 • Suprafaţa utilă a locuinţei să fie mai mica de 120 mp utili; 
 • Valoarea totală a locuinţei şi a terenului pe care este construită să fie mai mica de 450.000 lei; 
 • În momentul vânzării locuinţa să poată fi locuită ca atare.
Important

Aplicare TVA redus de 5%

 • Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;” 
 •  
 • Pentru a se putea aplica TVA-ul redus, de 5%, cumpărătorul trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza locuința achiziţionată conform destinaţiei prevăzute de lege.
 • Dacă achiziția se face pe o societate plătitoare de TVA, se aplică taxarea inversă, respectiv achiziția se va face la valoarea netă.
 •  

Se modifică condițiile pentru aplicarea cotei reduse de 5%

    De la 1 Ianuarie 2023 se introduce un nou plafon (600.000 lei)
Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești
sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
Prin derogare de la prevederile de mai sus, în anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru:
a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;
b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele
gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuinte.

Credite Bancare

CONDIȚII DE CREDITARE

Avans de minim 15%

 • Accesezi un credit bancar cu un  avans de minim 15% și începi să plătești ratele doar după ce îți primești locuința.

Programul NOUA CASĂ

CONDIȚII DE CREDITARE

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

apartamente noi Bacau

Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
b) locuinţe consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
c) alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.
Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in cont stat, iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta.

Pentru anul 2022, plafonul alocat programului Noua Casa va fi in valoare de 1,5 miliarde lei.

Modificările aduse programului Prima Casă creează posibilitatea de achiziție a unei locuințe de până la 120 de metri pătrați, în funcție de ofertele imobiliare și în limita a 140.000 de euro. 

Pentru a vedea ce sume poți primi prin intermediul programului Noua Casă, putem lua în calcul următorii parametri: gradul de îndatorare, DAE, a cărei medie, la nivelul principalelor instituții bancare, este de aproximativ 4,72% (însă există și dobânzi ușor mai mici) și existența unor rate egale pe toată maturitatea împrumutului (poți opta și pentru rate descrescătoare). Având în vedere aceste lucruri, există mai multe scenarii:

 1. Pentru un aparatament de 80.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 15% – în lei, apartamentul are o valoare de aproximativ 387.208 lei. Avansul de 15% reprezintă 58.081 lei, iar creditul ajunge la 329.126 lei. Cu o dobândă de 4,72%, rata lunară ajunge să fie de 2.121 lei. Iar dacă gradul de îndatorare este de 45%, va fi nevoie de un salariu de 4.713 lei net;
 2. Pentru un apartament de 90.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 15% – calculul este similar, astfel că vei avea o rată lunară de 2.386 lei și va fi nevoie de un venit lunar minim de 5.302 lei net;
 3. Pentru un apartament de 140.000 euro (plafonul maxim), luat pe 30 de ani, cu un avans de 15%, rata lunară ajunge la 2.994 lei, iar salariul minim necesar pentru plata sa trebuie să depășească 6.653 lei.

Pentru credite mai mici de 70000 euro, avansul ramane 5%

 1. Pentru un apartament de 70.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 5%, rata lunară este de aproximativ 2.074 lei, iar salariul minim net este de 4.600 lei;
 2. Pentru un apartament de 70.000 euro, luat pe 30 de ani, cu un avans de 5%, rata lunară coboară până la 1.673 lei și este nevoie de un venit minim de 3.717 lei net.
apartamente noi Bacau

Condiții pentru Noua Casă

De știut !

 1. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru a participa la programul Noua Casă, beneficiarul programului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. Să declare pe proprie răspundere, în momentul solicitării creditului garantat, că nu deține proprietate mai mare de 50 mp, exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită;
 2. Să achiziționeze sau să construiască o singură locuință printr-un credit acordat și garantat de condițiile Programului;
 3. Să aibă calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul. 
 • În cazul locuințelor vechi (recepționate la terminarea lucrărilor de construcție cu mai mult de cinci ani înainte de solicitarea creditului garantat), condițiile rămân similare programului Prima Casă. 

Condiții salariale

De știut !

 • Pentru a putea aplica la programul Noua Casă, trebuie să ai un venit lunar stabil, valoarea necesară a acestuia fiind diferită în funcție de suma dorită și de banca la care apelezi. 

  Chiar și persoanele cu salariul minim pe economie pot accesa un apartament prin Noua Casă, însă în cazul acestora, suma disponibilă va fi mai mică decât plafonul maxim al acelei categorii de locuință. 

Cine poate aplica

De știut !

 • Pentru a beneficia de condițiile avantajoase ale programului Noua Casă, trebuie să respecți următorii termeni:

 1. să fii cetățean român;
 2. să nu ai în proprietate cu soțul/soția ori alte persoane o locuință individuală sau în comun mai mare de 50 mp, cu excepția locuințelor primite drept moștenire;
 3. să poți achita 5-15%, în funcție de caz, din valoarea locuinței ce urmează a fi cumpărată;
 4. să nu ai în derulare alt credit ipotecar sau să fi accesat un credit prin programul Prima Casă în trecut;
 5. să cumperi o locuință finalizată sau să ai în plan să construiești o locuință cu împrumutul acordat;
 6. să achiți avansul minim și să constitui un depozit colateral egal cu valoarea dobânzii datorate pe o perioadă de trei luni.

Documente necesare

De știut !

 • După aprobarea finanțării, banca, transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM și atasează în aplicație urmatoarele documente:

  • Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare si Promisiunea de garantare daca este cazul;
  • Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, din copie certificata;
  • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului;
  • Antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa;
  • Extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare;
  • Certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
  • In cazul acordarii unei promisiuni de garantare se ataseaza si promisiunea unilaterala de creditare emisa de catre Banca.

 • De asemenea, locuința pe care o vei achiziționa trebuie să fie încadrată într-una din clasele de eficiență energetică A, B sau C. În plus, nu poți vinde noua locuință în primii cinci ani după achiziție. 

Apartamente cu "rate" la Dezvoltator

DEZVOLTATOR

Conbac-imobiliare va pune la dispozitie si varianta de achizitie cu transe la Dezvoltator.

Se achita la antecontract un avans de 30-50% iar diferenta se achita in transe lunare incepand cu data predarii imobilului / semnarea contractului final.

 •  
 •